Mejeritekniskt Forum

Anmälan

Studieresa till Italien

Den 14 – 16 september arrangerar Mejeritekniskt Forum en studieresa till Italien, dels för att besöka den stora kulturtillverkaren Sacco och dels för att besöka SlowFood-mässan i staden Bra. Sista anmälningsdag är den 16 juli.
Använd INTE enter-knappen vid inmatningen nedan. TAB eller muspekare med klick fungerar.

Förnamn
Efternamn
Företag
Adress
Postadress
E-postadress
Telefon
Boka rum till mig i Como den 14/9
Boka rum till mig vid Malpensaflygplatsen i Milano den 15/9
Ankomsttid till Malpensa den 14/9 och flygnr
Övriga upplysningar som bör meddelas arrangörerna i Italien
Jag är medlem i Mejeritekniskt Forum

Anmälan är bindande. Avgiften är 500 kronor för aktiva medlemmar i föreningen medan pensionärsmedlemmar betalar 250 kronor. Icke-medlemmar betalar 1100 kronor. Beloppen insättes i anslutning till anmälan på föreningens bankgiro 5099-8103. Ange Italien och ditt namn. Flygresa till och från Malpensa, Milano bokar var och en själv, läs mer på webben. Frågor kring arrangemangen besvaras av styrelsemedlem Ulf Borgström, mailadress ulfibor@outlook.com