Mejeritekniskt Forum

Anmälan

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 äger rum i Halmstad 13 – 14 mars med besök på Wapnö. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2018.

Använd INTE enter-knappen vid inmatningen nedan. TAB eller muspekare med klick fungerar.

Förnamn
Efternamn
Företag
Adress
Postadress
E-postadress
Telefon
Deltager du på middagen på kvällen ?
Deltager din medföljande på middagen på kvällen ?
Namn på eventuell medföljande
Deltager du i lunchen och visningen på Wapnö ?
Deltager din medföljande i lunchen och visningen på Wapnö ?
Jag är inte medlem och betalar 1100 kronor för deltagandet ?

Vi bor och äter middag på hotell Tylebäck. Var och bokar själv hos hotellet. Anmälan är bindande. Avgiften är 500 kronor för medlemmar i föreningen. Ickemedlemmar betalar 1100 kronor. Medföljande som deltar i middagen betalar 450 kronor. Beloppen insättes i anslutning till anmälan på föreningens bankgiro 5099-8103. Ange ÅM och ditt namn.
Frågor kring arrangemangen besvaras av styrelsemedlem Ulf Borgström, mailadress mejeriteknisktforum@outlook.com