Mejeritekniskt Forum

Anmälan

Studiebesök på Dalsspira Mejeri

Malin Jacobsson hälsar oss välkomna till Dalspira den 24/5 ca kl 10:30-11:00. Besöket tar ca 2-2,5 timmar. Sista anmälningsdag är den 19 maj.

OBS använd INTE enter eller return när du matat in värde i rutan. Använd Tab eller muspekaren.

Förnamn
Efternamn
Företag
Adress:
Postnr och ort
E-postadress
Telefon
Jag är medlem och betalar 500 kronor
Jag är pensionärsmedlem och betalar 250 kronor
Jag är INTE medlem och betalar 1100 kronor

NEDANSTÅENDE UPPGIFTER FINNS OCKSÅ PÅ VÅR HEMSIDA:
Anmälan är bindande. Avgiften är 500 kronor för aktiva medlemmar i föreningen medan pensionärsmedlemmar betalar 250 kronor. Icke-medlemmar betalar 1100 kronor. Beloppen insättes i anslutning till anmälan på föreningens bankgiro 5099-8103. Ange DAL och ditt namn. För mer information kontakta styrelsemedlem Ulf Borgström på mejeriteknisktforum@outlook.com