Mejeritekniskt Forum

Anmälan

Studiebesök Östersund och Skärvången

Studiebesöken är uppdelade på två dagar, den 6 november i Östersund och den 7 november hos Skärvången.Sista anmälningsdag är 31 oktober.

OBS använd INTE enter eller return när du matat in värde i rutan. Använd Tab eller muspekaren.

Förnamn
Efternamn
Företag
Adress
Postnr och ort
E-postadress
Telefon
Jag är medlem och betalar kr 500
Jag är pensionärsmedlem och betalat kr 250
Jag är ICKE medlem och betalar kr 1100

NEDANSTÅENDE UPPGIFTER FINNS OCKSÅ PÅ VÅR HEMSIDA:
Anmälan är bindande. Avgiften är 500 kronor för aktiva medlemmar i föreningen medan pensionärsmedlemmar betalar 250 kronor. Icke-medlemmar betalar 1100 kronor. Beloppen insättes i anslutning till anmälan på föreningens bankgiro 5099-8103. Ange JÄMTLAND och ditt namn.
Hotellet och middag bokar du själv, se vår hemsida.
För mer information kontakta styrelsemedlem Ulf Borgström på mejeriteknisktforum@outlook.com