Mejeritekniskt Forum

Anmälan

ANMÄLAN TILL: Aktuell forskning och utbildning inom mejeriområdet vid Lunds Universitet

Mejeritekniskt Forum och Lunds Universitet inbjuder till seminarium om Aktuell forskning och utbildning vid Lunds Universitet den 24 oktober 2019, 10:00 - 15:30 vid Livsmedelsteknik, Marie Curie, Kemicentrum, Lunds Universitet, Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund. Sista anmälningsdag är den 17 oktober.

Använd INTE enter-knappen vid inmatningen nedan. TAB eller muspekare med klick fungerar.

Förnamn
Efternamn
Företag
Adress
Postadress
E-postadress
Telefon
Markera i rutan in du INTE är medlem i Mejeritekniskt Forum

Anmälan är bindande - avgiften återbetalas inte. Avgiften är 500 kronor för medlemmar i föreningen. Icke medlemmar betalar 1300 kronor. Beloppet insättes i anslutning till anmälan på föreningens bankgiro 5099-8103. Ange LU och ditt namn. Frågor kring arrangemangen besvaras av vice ordf Maria Glantz, mailadress maria.glantz@food.lth.se